REFERANSLAR

  • Myanmar Elektrik İdaresi için 500kV DC Meikhtila-Toungoor Hattında Kullanılmak Üzere 4 tip Enerji Nakil Hatt Direği Geliştirilmesi ve yük testinin yapılması.
  • Lotus firması için Türkmenistan'da 4 tip 220 kV, 3 tip 500kV Enerji Nakil Hattı Yapısı Geliştirilmesi, topografik survey yapılması, plan profil hazırlanarak Enerji Nakil Hattı tevziatının yapılması.
  • Akay firmasi için Nijerya’nın çeşitli lokasyonlarında yaklasik 30 farklı 330kV/132kV/33kV şalt sahası için çelik kolon-kiriş-mesnet tasarım ve çizimleri ile bunlara ait temel tasarım çizimleri 
  • UGL firması için Avustarlya’da 2 farklı 330k/132kV/33kV şalt sahasına ait çelik kolon-kiriş- mesnet tasarım ve çizimleri 
  • ENI Oil Firmasi İçin 132kV 4 tip Enerji Nakil Hattı Yapısı Geliştirilmesi ve Testi, 130 km ENH hattı ile 5 şalt sahasının topografik survey yapılması, plan profil hazırlanarak Enerji Nakil Hattı tevziatının yapılması, 5 salt sahasına ait çelik kolon-kiriş- mesnet tasarım ve çizimleri ile bunlara ait temel tasarım çizimleri 
  • Afganistan Elektrik İdaresi  ve  US Arm Corps için State Corps Firmasına 3 tip 220 kV ve 3 tip 110 kV Enerji Nakil Hattı Yapısı Geliştirilmesi ve Testi ile topografik survey yapılması, plan profil hazırlanarak Enerji Nakil Hattı tevziatının yapılması
  • PACIFICORP 500 kV S/C “Energy Gateway” OHTL –S5A, S5C & S5D Tip Direklerin Geliştirilmesi