AR-GE ÇALIŞMALARI

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Grubu sektördeki en güncel teknolojileri uygulayarak, Miteng‘in müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini ve verimliliğini artırmak amacı ile kurulmuştur.

Enerji nakil hattı direk yapılarının sonlu eleman analizi, tasarımı, detaylandırılması ve optimizasyonu AR-GE grubunun başlıca araştırma alanlarıdır. Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi sebebiyle, rüzgar ve güneş tarlalarında kullanılan eknomik ve sağlam çelik yapılar geliştirilmesi için çalışmalar da yapılmaktadır. Böylece AR-GE grubu tarafından geliştirilen teknikler ve yazılımlar ile Miteng in ürün gamı da genişletilmektedir. Enerji nakil hattı direk testlerinin planlaması ve organizasyonu da AR-GE grubu çalışmaları kapsamındadır.

AR-GE Faaliyetleri

  • Enerji nakil direkleri  yapısal analiz ve tasarım ile ilgili yazılım geliştirilmesi
  • Enerji nakil hattı optimizasyon çalışmaları  
  • Enerji nakil direkleri için yeni yapısal sistemler geliştirilmesi
  • Şirket yöntemi  ve iş takibi ile ilgili yazılım geliştirilmesi
  • Enerji nakil hattı direkleri için test ve analiz yöntemleri geliştirilmesi
  • Yenilenebilir enerji üretimi için rüzgar gülü ve solar panel taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi
  • Temel yapıları tasarım, analiz ve çizim otomasyonu yazılımı geliştirilmesi
  • Enerji nakil hattı ve şalt sahası direleri için imalat ve montaj resim otomosyonu yazılımı geliştirilmesi